Начало Начало Продукти Продукти Услуги и проектиране Услуги и проектиране Статии Статии Разпродажба Разпродажба За фирмата За фирмата За връзка За връзка
Мълниезащита се наричат мерките и системите за предпазване на обекти (сгради, съоръжения и открити пространства) от директни попадения и/или вторичните въздействия на мълнии.       Цялостната система е устроена да прихваща тези попадения и безопасно да провежда високото напрежение към земята. Повечето системи за мълниезащита са изградени от мълниеприемни пръти, метални проводници и заземени електроди, които осигуряват ниско съпротивление за протичащия електрически ток в резултат на потенциалната разлика между електрическия заряд в облака и земята.       Гръмоотводът представлява заземен метален прът от проводящ материал, монтиран на покрива на сграда или върху друго съоръжение, чиято цел е да предпазва от удар на мълния. Мълниеприемник с изпреварващо действие е разновидност на обикновения мълниеприемник, но покриващ значително по - голяма площ от обикновеният. Този вид мълниеприемници се различават от обикновените, защото в центъра им има електроника, осигуряваща изпреварващото им действие. Тази електроника има за цел да създаде и/или натрупа положителен заряд в зоната на гръмоотвода, за да има по голям шанс мълнията да попадне върху него, а не на защитаваните обекти.    Поради огромното количество електрически заряд което пренасят, мълниите могат да нагреят въздуха в непосредствена близост до разряда до температури от порядъка на 20 000 °C. Тъй като процесът е изключително бърз, разширяването на така нагретия въздух произвежда свръзхзвукова ударна вълна. Тези два ефекта, поотделно или в комбинация, могат именно да предизвикат значителни щети или наранявания. Пораженията могат също да бъдат утежнени или дори да бъдат основно предизвикани по косвен път: например при експлозия на газови бутилки, боеприпаси, възникване на пожари като резултат от падането на мълния.     Мълниезащита е необходимо да притежава всяка сграда, съоръжение и открито пространство, където има събиране и движение на хора (гарови пространства, училища, магазини, паркове, стадиони, спортни площадки, плажове, басейни, паркинги и др.). Мълниезащитната уредба трябва да е проектирана така, че да защитава сградата и прилежащите към нея открити площи  (дворове, басейни, игрища и др.) и в същото време да е в състояние да поеме огромната енергия на мълнията, да я отведе в земята - без да се повреди или съдаде разрушения или пожар.     Тъй като мълнията представлява разряд между електрически зареден облак и земната повърхност, целта на гръмоотвода е да предостави по- пряк път (по-малко електрическо съпротивление) за протичане на електричеството, отколкото би представлявала съответната постройка или съоръжение. Именно по тази причина гръмоотводът и свързващият го със земята проводник трябва да бъдат изработени от материали с добра електропроводимост, а вкопаването на жицата в земята се извършва по определени правила.
Селскостопанска техника, метални конструкции, халета и сглобяеми къщи, пощенски кутии, отопление, услуги и специализирана техника.
ТРАНСКОМ-1 ООД Мълниезащита